KUNST

KUNST RÅDGIVNING

AMS tilbyder private klienter rådgivning og kunstfaglig sparring i forbindelse med erhvervelse af kunst.


AMS tilbyder erhvervsklienter rådgivning og kunstfaglig sparring i forbindelse med erhvervelse af kunst, opbyggelse - og udvidelse af en kunstsamling og ikke mindst udvikling af en samlingsstrategi.


AMS tilbyder offentlige institutioner rådgivning og kunstfagligsparring i tilknytning til kunstprojekter i offentlige rum. AMS kan bidrage med udvikling af kurateringsstrategier for kunst, kunstprojekter og kunstevents i offentlige rum, samt processtyring og evaluering af kunstprojekter i offentlige rum.