OM AMS

ART MAKING SENSE

Art Making Sense blev stiftet i 2008 af Angelika Dahl.


Angelika Dahl har en solid akademisk bagrund fra nogle af verdens førende universitetsmiljøer.

AD har en Batchelorgrad (BA (Honour), 1998) i Kunsthistorie fra UCL, London University, med 3-årige studier i kunst – og arkitekturhistorie og sidefagsstudier i filosofi (med fokus på æstetik og perceptionsteori).

AD har en Kandidatgrad (MA, 1999) i Kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art, London University, med fokus på moderne - og postmoderne kunst- og kunststrategier.

AD har suppleret sin kandidatgrad med studier i Museologi ved Aarhus Universitet (eksamen 2002).


AD har undervist indenfor museologi-feltet som ekstern lektor ved Københavns Universitet. I forbindelse med undervisningen i faget ’Museer og samlinger: Teori og historie’, har AD styrket sine kompetencer og faglige viden om museumsdrift, kuratering og udvikling af nye samlingsstrategier.

AD har også undervist som ekstern lektor i byrum og byudvikling ved Københavns Universitet (Moderne Kultur) i faget: ’Kunst og kreativitet: Strategier i europæisk byudvikling fra 1850 til i dag’.


Siden 1999 har AD været med til at udvikle, kuratere og søsætte en række større og mindre kunst - og kulturprojekter. AD har været ansat som formidler og underviser på Aros Aarhus Kunstmuseum, og senere ansat på Jorn Museet i Silkeborg til at gennemgå Jorn-forskningen samt etablere en forskningsregistrering af den danske og internationale Jornforskning.

Siden 2008 har Angelika Dahl primært rådgivet indenfor kunst og kultur, og senere udviklet det videre til også at omfatte krydsfeltet mellem kunst og arkitektur og byrum. AD har et kompetent netværk af samarbejdspartnere i Danmark, Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Schweitz og USA som bliver inddraget ift. sparring og konkrete løsninger på rådgivningsopgaver i Art Making Sense.

Foto by Jason

Advisory Boards:

Pop-up Contemporary, Advisory Board

DIAS Digital Interactive Art Space, Curatorial Board

Faglige medlemskaber:

ICOM (International Council of Museums).

Dansk Kunsthistoriker Forening.

AICA (Foreningen af Danske Kunstkritikere).

Forskningsnetværk: Kunstmuseer og Kuratering, IKK ved KU

Tidligere bestyrelsesposter:

Kunsten Media Fonden: Formand fra 2016 - 2017

Kunsten.nu Publishing. Formand fra 2011 – 2014 og igen fra 2015 – 2017

Kunsten.nu Publishing. Næstformand fra 2014 – 2015

Kunsten.nu publishing. Bestyrelsesmedlem 2010- 2011