ART MAKING SENSE

RÅDGIVNING INDENFOR KUNST, ARKITEKTUR OG BYRUMAMS er et dynamisk og tværfagligt konsulentfirma som rådgiver private, virksomheder og offentlige institutioner.

Vi udvikler vores rådgivning i en tæt dialog med vores klienter og samarbejdspartnere.


AMS bidrager med en stærk faglighed i både enkle og komplekse rådgivningsopgaver indenfor kunst, arkitektur og byrum. Vores tilgang til rådgivningsopgaverne er velorienteret, teoretisk velfunderet og innovativ.


Vi tilrettelægger beslutningsprocesser om kvalificerede valg af kunst, samt beslutninger om kunstneriske

- og arkitektoniske kvaliteter knyttet til bygninger og byrum.


AMS ambition er at skabe kunstnerisk inspirerende rum og miljøer i tæt dialog med private og professionelle.YDELSER

Kunst

AMS tilbyder rådgivning og faglig sparring i forbindelse med erhvervelse og formidling af kunst.

Arkitektur

AMS tilbyder rådgivning og faglig sparring i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger.


Byrum

AMS tilbyder rådgivning og faglig sparring i forbindelse med byrumsudvikling og kunst i offentlige rum.

ART MAKING SENSE

Ydelser

AMS tilbyder rådgivning og faglig sparring indenfor kunst, arkitektur og byrum.


Tekst

AMS tilbyder udarbejdelse af kunstfaglige og kulturdebatterende tekster.

Akademia

AMS tilbyder undervisning,

foredrag og gå-hjem møder om kunst, kultur, byrum og ’art and wellbeing’

KUNSTENS POTENTIALE


Art Making Sense har igennem flere år fulgt det internationale forskningsfelt, ’Art, health and wellbeing’, som undersøger hvordan kunst kan inddrages i vores individuelle og fælles hverdag og understøtte både raske og syge borgeres trivsel og helbred.


Se mere om temaet helse og kunst i f.eks. det svenske tidskrift 

'Socialmedicinsk tidskrift 2/ 2019, Tema: Hälsa är konst'

hvor alle artikler omhandler kunsten rolle i sundhedsvæsenet, diskuteret i et existentielt perspektiv.


Dahl Serritzlew, A. 2019, 'Kunstens Potentiale i sundhedsvæsenet - Hvordan kan kunstoplevelsen støtte patienter og pårørende i deres aktuelle udfordringer under ophold på Rigshospitalets patienthotel?', Socialmedicinsk tidskrift, vol. 96, nr. 2, s. 200 - 210.