YDELSER

Kunst

AMS tilbyder private klienter rådgivning og kunstfaglig sparring i forbindelse med erhvervelse af kunst.

Arkitektur

AMS tilbyder private - og erhvervsklienter rådgivning og faglig sparring i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger.


Byrum

AMS tilbyder rådgivning om kunst i offentlige rum, byrum og byudvikling.