ART AND WELLBEING


KUNSTENS POTENTIALE

AMS har igennem flere år fulgt og bidraget til det internationale forskningsfelt ’Art, health and wellbeing’ som undersøger hvordan kunst kan inddrages i vores individuelle og fælles hverdag og understøtte både raske og syge borgeres trivsel og helbred.


AMS / Angelika Dahl har bidraget med rådgivning, konferenceoplæg, artikler og sparring omkring dette felt på danske hospitaler, kommuner og museer.


AMS / Angelika Dahl har ligeledes været med til at introducere dette forskningsfelt i sin undervisning på Københavns Universitet, og knyttet det til undervisning i samlinger i offentlige institutioner, i kuratering af kunst og i kunstprojekter på hospitaler, udvikling af kunststrategier på hospitaler samt forskningsmetoder til undersøgelse af den kunstneriske oplevelse i hospitalsmiljøer.