YDELSER

Kunst

AMS tilbyder private klienter rådgivning og kunstfaglig sparring i forbindelse med erhvervelse af kunst.

Arkitektur

AMS tilbyder private - og erhvervsklienter rådgivning og faglig sparring i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger.


Byrum

AMS tilbyder rådgivning om kunst i offentlige rum, byrum og byudvikling.


Alex Maxwell, Edifici Fòrum, 2004

ART MAKING SENSE

ved Angelika Dahl Serritzlew


MA History of Art, Courtauld Institute of Art, U. of LondonKontakt info:


BLOX Building

Christians Brygge 23, 5, 508

1219 Copenhagen K.

Phone: +45 61671757

Email: angelika.dahl@gmail.com


CVR Nr: 26029163

Copyright @ All Rights Reserved