ART AND WELLBEING

KUNSTENS POTENTIALE

AMS har igennem flere år fulgt det internationale forskningsfelt, ’Art, health and wellbeing’ som undersøger hvordan kunst kan inddrages i vores individuelle og fælles hverdag og understøtte både raske og syge borgeres trivsel og helbred.


AMS / Angelika Dahl har bidraget med rådgivning, konferenceoplæg, og sparring omkring dette felt på danske hospitaler, kommuner og museer.

AMS / Angelika Dahl har ligeledes været med til at introducere dette forskningsfelt i sin undervisning på Københavns Universitet, og knyttet det til undervisning i samlinger i offentlige institutioner, kuratering af kunst og kunstprojekter på hospitaler, udvikling af kunststrategier på hospitaler samt forskningsmetoder til undersøgelse af den kunstneriske oplevelse i hospitalsmiljøer.


AMS / Angelika Dahl arbejder pt. på en bog om kunst og trivsel i sundhedsmiljøer: ’Kunstens potentiale i sundhedsvæsnet’.


Alex Maxwell, Edifici Fòrum, 2004

ART MAKING SENSE

ved Angelika Dahl Serritzlew


MA History of Art, Courtauld Institute of Art, U. of LondonKontakt info:


BLOX Building

Christians Brygge 23, 5, 508

1219 Copenhagen K.

Phone: +45 61671757

Email: angelika.dahl@gmail.com


CVR Nr: 26029163

Copyright @ All Rights Reserved